Get Adobe Flash player

A MANERA D´INTRODUCCIÓ:


És sabuda la reacció de la majoria de joventut enfront les normes i els esquemes imposats pels adults, causa molt sovint d´enfrontaments generacionals. D'entre aquestes lluites sobresurt gairebé sempre el temor dels pares i educadors que els fills adoptin mesures socials no acceptades pel conjunt de la població. Però, contradictòriament, la mateixa societat que no admet l´ús de drogues en els joves viu immersa en una tolerància envers altres substàncies, tabac i alcohol, considerant-les poc perilloses.

D´altra banda el creixement personal del jove el porta a prendre actituds reflexe d´”herois” marginals que no han estat compresos ni acceptats. El plaer per tot allò que no agrada als adults entra a formar part de la nova vida de l´adolescent.

Si acceptem que el jove és reaci a acceptar l´ajuda i les propostes de l´adult ens enfrontarem a una dificultat evident a l´hora de voler transmetre uns determinats valors. La millor manera d'entrar en el món del jove és parlar el seu mateix idioma; la dificultat rau en com fer-ho.

No és gens fàcil arribar a entendre els problemes d´aquestes edats, allò que els angoixa i que els porta a buscar la seguretat perduda. Els amics són un bon suport però també són un mitjà per a transmetre valors que dificilment els adults poden acceptar.

Així doncs, l´alcohol o les drogues ajuden a amagar la personalitat del jove que no se sent a gust amb ell mateix. La relació amb d´altres grups que pateixen també carències personals dóna al jove una sensació d´enfortiment i comprensió.

Però creure que les drogues afecten només la joventut més desprotegida és absurd i erroni. Sovint trobem l´ús dels estupefaents en classes mitjanes i altes, com a resposta a una vida massa fàcil i buida de sentit. La rutina del dia a dia comporta l´interès per tot allò nou que proporcioni noves sensacions i plaers.

Sigui com sigui, el jove és i serà sempre rebel davant una societat que l´aclapara i li exigeix responsabilitat en cadascún dels seus actes. La millor manera de combatre l´aïllament de l'adolescent és donar-li alternatives i oferir-li altres opcions de vida. La tasca de pares i educadors consisteix justament en conèixer i entendre el futur adult que algun dia tindrà també la responsabilitat d´educar el seu propi fill.

La població juvenil propera als 12 anys és la base d´aquest projecte que se centra en els efectes i les causes de greus malalties que afecten aquest sector al voltant de 4 eixos vertebradors: l´alcohol, el tabac, altres drogues més perilloses i les malalties de tipus sexual.

L'alcohol i el tabac són d'ús corrent entre molts joves. Un abús d´aquestes drogues porta molt sovint al consum d´altres substàncies més perilloses. Menció apart mereix la qüestió del sexe lligat a malalties poc conegudes i sovint amagades per l´opinió general, que no vol tractar l´assumpte amb profunditat.

 

Dr. Jordi Yglesias Cornet

President de la Fundació Tècnica i Humanisme.
Dra. Caterina Madroñal

Coordinadora de la Fundació Tècnica i Humanisme.
Dra. Teresa Checa Ruiz

Col·laboradora de la Fundació Tècnica i Humanisme.
Dr. Alfons Modolell Roig

Coordinador de la Fundació Tècnica i Humanisme.

 

Formulari d'Ingres

Buscar